Silnik automatycznego rozpoznawania mowy ciągłej dla języka polskiego. Umożliwia rozpoznanie blisko pół miliona wyrazów generując tekstowy zapis wypowiedzi. Jest sercem aplikacji wspomagających dyktowanie dokumentów i wyszukiwanie materiałów multimedialnych oraz usługi rozpoznawania mowy integrowanej z systemami użytkowników. Rozpoznawanie mowy nie wymaga komunikacji z żadnymi usługami zewnętrznymi zapewniając tym samym poufność przetwarzanych danych.

od słów
do tekstu

Aplikacja automatycznego rozpoznawania mowy o różnym charakterze, w tym mowy dyktowanej, zarówno na żywo jak i z nagrań. Nagrania mogą być sporządzane w różnych warunkach akustycznych (z możliwymi zakłóceniami) przy użyciu różnych urządzeń rejestrujących. Aplikacja oferuje kilka trybów pracy z funkcjonalnością wspomagającą dyktowanie oraz edycję transkrypcji. Posługuje się tekstowo-dźwiękowym formatem zapisu wyników rozpoznania. Airnote jest aplikacją desktopową dla systemu Windows.

od słów
do tekstu

System Tekstowej Indeksacji Nagrań do szybkiego, wielokryterialnego wyszukiwania fraz słownych w dużych bazach nagrań audio i wideo. Realizuje automatyczne rozpoznawanie mowy z nagrań oraz tekstową indeksację transkrypcji. Oferuje łatwy dostęp do wyszukanych nagrań z możliwością odtworzenia wskazanego fragmentu. System może kontrolować dostęp do nagrań przez autoryzację użytkowników i ewidencjonowanie ich działań. TIN jest rozwiązaniem serwerowym działającym w systemie Windows z webowymi aplikacjami klienckimi.

od słów
do tekstu

kim jesteśmy

Speechlabs to zespół tworzący rozwiązania bazujące na nowoczesnych technologiach rozpoznawania mowy dla języka polskiego.
Mamy kilkuletnie doświadczenie w tej dziedzinie zdobyte przy realizacji różnych projektów. Działamy w ramach Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w Pionie Usług Sieciowych i tworzymy Dział Nowych Interfejsów z Użytkownikiem. Dowiedz się więcej o realizowanych przez nas projektach oraz opracowanych systemach przechodząc na strony poszczególnych produktów.