Airnote

Aplikacja realizuje rozpoznawanie na żywo i z nagrań mowy dyktowanej oraz spontanicznej, rejestrowanej w różnych warunkach akustycznych przy użyciu różnych urządzeń. Konwersja na tekst realizowana jest dla języka polskiego. Rozwiązanie desktopowe oferuje intuicyjny interfejs graficzny oraz tekstowo-dźwiękowy format zapisu wyników.

Podstawowe zastosowanie aplikacji to:

 • sporządzanie dokumentów przy stanowisku biurowym,
 • sporządzanie notatek oraz protokołów oględzin z miejsca zdarzenia,
 • sporządzanie notatek z oględziny w pomieszczeniach laboratoryjnych,
 • dokumentowanie przebiegu odpraw i narad służbowych,
 • sporządzanie stenogramów z nagrań operacyjnych przy wykorzystaniu ukrytych mikrofonów, telefonów.

Airnote realizuje funkcjonalność wspomagającą dyktowanie oraz funkcjonalność wspomagającą sporządzanie transkrypcji nagrań:

 • Zapis dokumentu
  • zapis wyników rozpoznania w formacie wiążącym nagranie z jego transkrypcją
  • możliwość kontynuowania pracy nad nagraniem i jego transkrypcją w późniejszym czasie
 • Edycja transkrypcji
  • możliwość edycji transkrypcji w trakcie rozpoznawania
  • możliwość łatwego wyboru alternatywy danego wyrazu z prezentowanego zbioru
  • standardowy format zapisu liczb, godzin i dat
 • Prezentacja nagrania i transkrypcji
  • odtwarzanie nagrania ze wskazaniem w transkrypcji wypowiadanych słów
  • możliwość odtworzenia nagrania od wskazanego w transkrypcji wyrazu
  • możliwość wskazania wyrazów o niskiej wiarygodności rozpoznania
 • Wspomaganie dyktowania
  • obsługa komend głosowych
  • obsługa makr
  • tryb literowania
 • Dostosowanie aplikacji do potrzeb użytkownika
  • adaptacja modelu akustycznego
  • rozszerzanie słownika wyrazów
  • definiowanie makr
 • Obsługa różnych formatów nagrań audio i wideo

Tryby pracy:

 • Rozpoznawanie mowy na żywo
 • Przetwarzanie i rozpoznawanie mowy z nagrań
 • Automatyczne przetwarzanie zbioru nagrań
 • Dyktafon

Airnote może pracować w trybie zminimalizowanym. Aplikacja wyposażona jest w interfejs graficzny dostosowany do urządzeń z ekranem dotykowym. Adaptacja do głosu mówcy, mikrofonu oraz środowiska akustycznego przeprowadzana jest automatycznie, tj. w tle równolegle z procesem rozpoznawania.


Airnote jest rezultatem projektu ARM-1. Jest to aplikacja desktopowa działająca w systemie Windows, nie wymagająca komunikacji z żadnymi usługami zewnętrznymi.

wiadomości