zastosowania

Dzięki aplikacji Airnote ręczne, żmudne przepisywanie i tworzenie notatek staje się historią. Wystarczy włączyć mikrofon i zacząć dyktować, a resztą zajmie się nasz silnik ARM – wypowiedziane słowa pojawią się na ekranie i będą od razu gotowe do edycji.

Dyktowanie to nie jedyne zastosowanie silnika ARM. Na podstawie ścieżki audio, silnik może stworzyć napisy do twojego filmu, spisać wystąpienie na konferencji, czy też zsynchronizować prezentację wideo z tekstem będącym jego transkrypcją.


Silnik ARM i bazujące na nim aplikacje mogą również:

wspierać osoby niepełnosprawne wizualizując otaczający świat dla osób niewidzących czy ułatwiając komunikację
zautomatyzować pracę i monitorowanie telefonicznych linii zgłoszeniowych
być doskonałym narzędziem do nauki języka polskiego
usprawnić komunikację człowiek-maszyna umożliwiając głosowe sterowanie pracą urządzeń
być wykorzystane w medycynie do korygowania wad wymowy czy diagnostyki chorób krtani
umożliwić wyszukiwanie i analizę materiałów audio i wideo w dużych repozytoriach
być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie przeplatają się mowa i tekst

wiadomości