ARM-1 na konferencji PPBW

Realizowany przez nas we współpracy z PPBW oraz FVS projekt ARM-1 prezentowany był na organizowanej przez PPBW konferencji, która miała miejsce 17-go czerwca w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Była to okazja aby przedstawić obszary dziań˝ oraz aktualny stan prac w projekcie.

Głównym celem konferencji była prezentacja Strategii Działania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2015-2020. Pierwsza jej części poświęcona była prezentacji wybranych projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w tym projektu ARM-1.

Była to okazja aby przedstawić główne cele projektu, obszary w jakich prowadzone są prace oraz ich aktualny stan. Projekt wkracza już w końcową fazę realizacji, w której implementowane, testowane i weryfikowane są poszczególne elementy systemu. Dotyczy to zarówno silnika rozpoznawania mowy, który jest sercem systemu, jak i aplikacji wykorzystujących silnik do różnych zastosowań.

Główny nurt prac nad silnikiem obejmuje tworzenie dedykowanych modeli akustycznych i językowych dla zbiorów nagrań różnego rodzaju oraz optymalizację działania modułów silnika. Aplikacja Airnote jest w fazie implementacji i rozpoczęcie testów z udziałem użytkowników planowane jest na jesień br. Trwają już testy systemu Tekstowej Indeksacji Nagrań prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Służby Celnej w Warszawie oraz Izby Skarbowej w Zielonej Górze. Niemniej istotnym obszarem działań są zagadnienia związane z możliwościami wdrożenia systemu w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Rozważane są zarówno aspekty prawne jak i techniczne.

wiadomości