o nas

Jesteśmy zespołem działającym w Pionie Usług Sieciowych PCSS. Prowadzimy działalność badawczą i rozwojową z zakresu analizy, przetwarzania, rozpoznawania mowy i mówców oraz charakterystyki mówców ukierunkowaną na wdrażanie opracowanych aplikacji m.in. w prawodawstwie, medycynie oraz obszarach związanych z bezpieczeństwem państwa.

Dział Nowych Interfejsów z Użytkownikiem tworzy kilkanaście osób specjalizujących się w przetwarzaniu sygnałów cyfrowych, opracowaniu modeli akustycznych i językowych, pracach badawczych nad metodami rozpoznawania mowy, językoznawstwie oraz w projektowaniu, implementacji i analizie systemów komputerowych. Współpracujemy z zespołami ekspertów z dziedziny fonetyki i językoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z Poznaniu.


Nasze Laboratorium technologii interfejsów głosowych dla usług nowej generacji wyposażone jest w stanowiska akwizycji oraz obróbki sygnału mowy, stanowiska do anotacji i przetwarzania mowy, stanowisko umożliwiające prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze integracji interfejsu głosowego z nowoczesnymi urządzeniami oraz stanowisko pomiarowo-diagnostyczne umożliwiające przygotowanie sprzętu do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju eksperymentów.


Wynikiem realizowanych przez nas prac badawczych i rozwojowych jest autorski silnik rozpoznawania mowy oraz bazujące na nim aplikacje. Pierwsza wersja silnika ARM powstała jako rezultat projektu ZSKM realizowanego pod kierownictwem prof. G. Demenko oraz prof. S. Grocholewskiego. Aktualnie prowadzone prace mają na celu zwiększenie poprawności wyników rozpoznania mowy poprzez zastosowanie nowych technologii, takich jak głębokie sieci neuronowe, rozwój nowych aplikacji oraz dostosowanie systemu do nowych obszarów zastosowań.

wiadomości