jak kupićCelem spółki jest zarządzanie procesem wdrożeń efektów projektów realizowanych w ICHB PAN i PCSS, a także działanie jako jednostki obsługi biznesu wspomagającej powstawanie firm typu StartUp i SPIN Off.
Kontakt: www.techinnowacje.pl
Spółka zajmuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii opartych na przetwarzaniu dźwięku, w tym mowy ludzkiej, w takich obszarach jak nauka, edukacja, bezpieczeństwo, medycyna, kultura. Spółka ma kilkuletnie doświadczenie w inicjowaniu i finansowaniu zaawansowanych przedsięwzięć technologicznych, jak również w pracach poświęconych procesowi komercjalizacji badań naukowych.

wiadomości