projekty zrealizowane

 • MM Automatyzacja i optymalizacja efektywnej metody śledzenia rezonansu informacji w mediach polskojęzycznych wraz z analizą sentymentu wartościowań
  • Projekt rozwojowy POIR.01.01.01-00-1532/15-00 współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Inteligentny rozwój, zrealizowany przez firmę PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o. o. we współpracy z PCSS. Rezultatem projektu jest unikalna w skali krajowej usługa umożliwiająca monitorowanie w mediach informacji pochodnych dla podanej przez użytkownika informacji bazowej w postaci słów kluczowych lub poszukiwanych fraz. Celem jest ustalenie co się dzieje lub działo z bazową informacją, jakie inne źródła ją wykorzystały, kiedy, z jaką mocą i w jakim stopniu ją rozpropagowały. Usługa wykorzystuje wyniki automatycznego rozpoznania mowy dla materiałów audio i audio-wizualnych.
   Okres realizacji: 30 miesięcy
   Termin zakończenia: 31 grudnia 2018
 • IVA Platforma usługowa IVA wirtualnych agentów głosowych do automatyzacji pracy awaryjnych infolinii zgłoszeniowych
  • Projekt rozwojowy współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zrealizowany przez firmę Haxon Telecom Sp. z o. o. we współpracy z PCSS i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania. W ramach projektu zaimplementowany został specjalizowany samouczący się system Inteligentnego Wirtualnego Agenta (IVA) wykorzystujący technologię rozpoznawania mowy ASR na potrzeby automatyzacji procesów dialogowych w wielojęzykowych awaryjnych infoliniach zgłoszeniowych takich jak: infolinie awarii sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej oraz infolinie wykorzystywane przez centra zarządzania kryzysowego.
   Okres realizacji: 21 miesięcy
   Termin zakończenia: 28 września 2018
 • EMMA22 System zarządzania informacjami w transmisji elektronicznej (radio, TV)
  • Projekt rozwojowy DOB-BIO6/22/133/2014 współfinansowany ze środków NCBiR (obszar obronność i bezpieczeństwo państwa), realizowany we współpracy z AGH, SATLAN oraz PPWB. Wynikiem realizacji projektu jest system wspomagający działalność informacyjno-analityczną służb specjalnych w zakresie pozyskiwania i analizowania informacji pochodzących z tzw. źródeł otwartych.
   Okres realizacji: 35 miesięcy
   Termin zakończenia: 30 listopada 2017
 • ARM-1 Zaawansowany system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej na tekst, dedykowany dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
  • Projekt rozwojowy DOBR/0008/R/ID1/2013/03 współfinansowany ze środków NCBiR (obszar obronność i bezpieczeństwo państwa), realizowany we współpracy z PPBW oraz FVS. Wynikiem realizacji projektu jest nowy ulepszony silnik rozpoznawania mowy dla języka polskiego, aplikacja rozpoznawania mowy Airnote oraz system Tekstowej Indeksacji Nagrań – rozwiązania dostosowane do potrzeb służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
   Okres realizacji: 41 miesięcy
   Termin zakończenia: 30 września 2016
 • POP Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji słownych w militarnych systemach zapobiegania oraz zwalczania przestępczości i terroryzmu
  • Projekt rozwojowy O R00 0170 12 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, realizowany we współpracy z FVS oraz FUAM. Celem projektu było opracowanie systemu rozpoznawania treści językowych oraz pozajęzykowych zawartych w sygnale mowy, określających charakterystyczne cechy głosu mówcy dla optymalizacji systemów rozpoznawania mowy oraz systemów sterowania urządzeniami automatycznymi za pomocą głosu.
   Okres realizacji: 24 miesiące
   Termin zakończenia: 19 grudnia 2012
 • ZSKM Zintegrowany system automatycznej konwersji mowy polskiej na tekst oparty na modelu językowym stworzonym w środowisku analizy i obiegu dokumentów prawniczych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Projekt badawczo-rozwojowy O R00 0067 07 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, realizowany we współpracy z PPBW oraz FUAM. Wynikiem realizacji projektu jest autorski silnik rozpoznawania mowy oraz bazująca na nim aplikacja ARM rozpoznawania mowy dyktowanej dla języka polskiego ukierunkowana na zastosowania prawnicze.
   Okres realizacji: 24 miesiące
   Termin zakończenia: 8 lipca 2011

wiadomości