Start MediaEstimatora

Z początkiem roku rozpoczęła się realizacja projektu MediaEstimator. Jego celem jest opracowanie nowatorskiej usługi wartościowania i analizy informacji promocyjno-reklamowych w mediach. Wypracowane zostaną metody monitorowania i identyfikowania logotypów, marek i skojarzonych z nimi produktów w przekazach mediowych zwanych lokowaniem produktu (ang. product placement), materiałach sponsoringowych oraz w natywnych treściach powstających w ramach działań tzw. „content marketingu” i public relations (PR).


Współczesne media zmieniają się bardzo dynamicznie – powstaje coraz więcej wąskich tematycznie serwisów używających różnorodnych form przekazu, dopasowanych do konkretnej grupy docelowej. Bazują one przede wszystkim na treściach graficznych oraz wideo, ponieważ taki przekaz jest zdecydowanie atrakcyjniejszy i łatwiejszy do przyswajania przez odbiorców, szczególnie młodszego pokolenia.


Ten trend zauważają również firmy i instytucje. Producenci poszukują też coraz bardziej angażujących i efektywnych form prezentacji swoich produktów w mediach, w różnego rodzaju filmach, programach, w czasie koncertów lub innych imprez masowych, z wykorzystaniem wpisów na Facebooku, Instagramie czy Twitterze, zabawnych filmów na Demotywatorach, czy memów krążącymi w sieci.

W związku z tym, rośnie również zapotrzebowanie rynku na monitoring i ocenę skuteczności lokowania produktu oraz działań marketingowych. W ramach projektu MediaEstimator rozszerzone zostaną i zautomatyzowane procesy śledzenia informacji we wszystkich kanałach masowego przekazu – prasie, RTV, Internecie, podcastach i mediach społecznościowych – występujących w różnych formach – materiały tekstowe, głosowe, obraz, wideo oraz ich połączenia. Zasadniczą zmianę w samym sposobie świadczenia usług wprowadzi przede wszystkim automatyzacja procesów przetwarzania internetowych treści audio-wideo i obliczania wartości ekspozycji marek w tych przekazach.

wiadomości