Wyróżnienie dla projektu ARM

Zrealizowany przez nas we współpracy z PPBW oraz FUAM system ARM został uznany przez magazyn BRIEF za jeden z 15 najbardziej kreatywnych projektów łączących w sobie naukę i biznes. Wśród kryteriów wyboru znalazły się oprócz nowatorskości, również zaawansowanie technologiczne oraz realizacja idei transferu wiedzy i technologii do świata biznesu.


Ważnym elementem wyboru była również ocena współpracy naukowców i przedsiębiorców oraz kooperacja jednostek naukowych z organami administracji publicznej. Celem stworzenia takiego rankingu było pokazanie, że efektywna współpraca między światami nauki i biznesu jest możliwa, a gdy dobrze realizowana, przynosi korzyści zarówno przedstawicielom obydwu środowisk, jak i całej gospodarce.

ARM będący wynikiem projektu ZSKM, jest autorskim rozwiązaniem umożliwiającym konwersję mowy na tekst w czasie dyktowania na żywo oraz przetwarzanie nagrań. Oferuje wysoką poprawność rozpoznania uzyskiwaną w czasie rzeczywistym oraz szereg funkcji wspomagających dyktowanie. ARM został skomercjalizowany i obecnie jest dostępny w sprzedaży.

wiadomości