projekty bieżące

 • MediaEstimator Estymacja skuteczności działań sponsoringowych i lokowania produktów z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych automatyzacji procesów akwizycji, przetwarzania i wartościowania ekspozycji marek i produktów w przekazach medialnych
  • Projekt rozwojowy POIR.04.01.04-00-0055/18 współfinansowany przez NCBiR w ramach programu Inteligentny rozwój, realizowany przez firmę PRESS SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. we współpracy z PCSS. W ramach projektu zautomatyzowane zostaną procesy pozwalające na śledzenie informacji w wszystkich kanałach masowego przekazu – prasie, RTV, Internecie, podcastach i mediach społecznościowych. Powstanie usługa wyszukiwania i analizowania materiałów tekstowych, głosowych, obrazu, wideo oraz ich połączeń. Wypracowane zostaną technologie monitorowania i identyfikowania logotypów, marek i skojarzonych z nimi produktów w przekazach mediowych (product placement), materiałach sponsoringowych oraz w treściach powstających w ramach działań „content marketingu” i PR.
   Okres realizacji: 33 miesiące
   Termin zakończenia: 31 grudnia 2021
 • INSENSION Personalized intelligent platform enabling interaction with digital services to individuals with profound and multiple learning disabilities
  • Projekt rozwojowy współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu Horizon 2020 – Interfaces for Accessability (ICT-23-2017) realizowany we współpracy z Padagogische Hochschule Heidelberg (Niemcy), Institut Jozef Stefan (Słowenia), Fundacion CTIC Centro Tecnologico Para El Desarrollo En Asturias De Las Tecnologias De La informacion (Hiszpania), Stowarzyszenie Na Tak i Harpo Sp. z o.o.. Celem projektu jest stworzenie platformy opartej na technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT), która umożliwi identyfikację niekonwencjonalnych zachowani symbolicznych i interpretacje kontekstu społecznego wśród osób głęboko upośledzonych z trudnościami w uczeniu się, dzięki czemu osoby te będą lepiej zrozumiane przez ludzi i usługi cyfrowe.
   Okres realizacji: 36 miesięcy
   Termin zakończenia: 30 września 2020

wiadomości