Testy systemu TIN

Rozpoczynają się testy systemu Tekstowej Indeksacji Nagrań przez użytkowników końcowych. Testy mają na celu weryfikację funkcjonalności systemu przede wszystkim w zakresie wyszukiwania nagrań i prezentacji wyników.

Użytkownicy mają możliwość sprawdzenia wyników rozpoznawania mowy dla nagrań znajdujących w testowej bazie oraz przetestowania wyszukiwarki wykorzystującej mechanizm „full-text search”. Testy przeprowadzane są na nagraniach typowych dla danego użytkownika z uwzględnieniem metadanych specyficznych dla tych nagrań. Przykładowo, nagrania z infolinii opisane są metadanymi zawierającymi numer telefonu, czas trwania oraz datę i godzinę zarejestrowanego połączenia.

Wyszukiwanie odbywa się na podstawie kryteriów obejmujących zarówno metadane jak i różne tryby wyszukiwania fraz słownych. Użytkownik może wyszukać nagrania, w których wystąpiły wszystkie lub dowolne z podanych wyrazów, zażądać zachowania kolejności wystąpienia wyrazów czy określić maksymalną odległość między ich wystąpieniami. Możliwe jest uwzględnienie odmian gramatycznych podanych wyrazów i wykorzystanie standardowego tezaurusa.

Rezultaty wyszukiwania prezentowane są w postaci listy nagrań spełniających podane kryteria. Dla każdego z nagrań wskazane są fragmenty zawierające wyszukane frazy słowne. Użytkownik ma możliwość odsłuchania tych fragmentów lub całości nagrania. W trakcie odtwarzania w transkrypcji nagrania wskazywane są aktualnie wypowiadane wyrazy.

W celu przeprowadzenia testów TIN może zostać zainstalowany u użytkownika na podstawie licencji testowej. Możliwe są również testy w naszym laboratorium.

wiadomości